Егер сіз Tengo.kz клиенті болсаңыз, мұнда кіріңіз

Несие өтінімі

Жеке деректер

Жеке куәлік

Құжат түрін таңдаңыз
Берген мекеме

Ұялы телефон нөмірі

Құпия сөз

Кем дегенде 4 таңба
Деректерді өңдеу
Сомасын таңдаңыз
135 000
Қанша күнге?
30 күн
Сомасы
Қайтару мерзімі
Сыйақы
Қарыз сомасы
Көмек керек пе?
Күн сайын 9:00-ден 18:00-ге дейін