KZ

Несие тарихы бар субъектінің кредиттік бюросына несие жайлы есеп алуға келісімі беру шарты

 

«___» ____________ жылы, уақыт ___ сағат ______ минут (тазарту күні)

Мен, ________________ (толық атауы) Туған жері мен күні: ___________, мекен-жайы: _____________________, ЖСН: ____________, № __________ куәлік,

төмендегі кредиттік бюродан маған қатысты кредиттік есепті беруге келіседі:

«Бірінші кредиттік бюро» ЖШС.

__________________ (кредиттік тарих субъектісінің аты-жөні, қолы болған жағдайда).

 

ТОО «Capvia(Капвиа)», БИН 170340018829

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050051, Медеу ауданы, Достық даңғ., 210, блок 2, 12-ші қабат.