KZ

Субъектінің дербес деректерін және табысты анықтайтын ақпараттын ашу және беру туралы келісімі*

 

«___» ____________ жылы, уақыт ___ сағат ______ минут (тазарту күні)

Мен, ________________ (толық атауы), ЖСН: ____________,мобильдік телефон нөмірі__________,

 

Қазақстан Республикасының«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының 15-бабына сәйкес, «Бірінші кредиттік бюро» ЖШСжәне«Capvia(Капвиа)»ЖШСкәсіпорындарына менің жеке несиелік қабілеттің бағалау үшін маған қатыстыдербес деректердіжәне табысты анықтайтын ақпараттыашуға және беруге келісемін

 

__________________ (субъектісінің аты-жөні, қолы болған жағдайда).

 


*бұлкелісім Қазақстан Республикасының«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының 8-бабының1-тармағына сәйкес беріледі