KZ

Tengo.kz мәліметтер базасында қол қойылған шарт қанша уақыт сақталады?


Қол қойылған шарт мәліметтер базасында шектеусіз уақыт сақталады. Клиенттен жазбаша сұрату алғаннан кейін, шарт екі аптаның ішінде клиент көрсеткен мекенжайға жіберіледі.